back to top

BH Fanatikosi, Manijaci i Horde zla obilježili 30. godišnjicu masakra na Markalama

Godišnjicu stravičnog masakra obilježile su brojne politčke ličnosti, građani, ali i pojedine navijačke skupine.

Tako su BH Fanatikosi, Manijaci i Horde zla polaganjem vijenaca odali počast žrtvama ovog stravičnog zločina, dok su Robijaši putem društvenih mreža poručili da se masakr na Markalama nikada ne smije zaboraviti.

Podsjetimo, u masakru na Markalama ubijeni su: 

Gelerima smrtonosnog rasprskavajućeg dejstva ovog projektila ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selima Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

– Pamtimo i ne opraštamo, poručuju Manijaci.

– Ne zaboravi Markale, istakle su Horde zla

Za vječno pamćenje i opomenu, poruka je BH Fanatikosa.

 


sport1.oslobodjenje.ba