back to top

Cernica: Jasno se zna šta podrazumijeva uspostava strateškog partnerstva

Skupština FK Željezničar održana je 22. novembra, a Plavi su na zasjedanju najvažnijeg klupskog organa dobili novog predsjednika Upravnog odbora, nove članove uprave, Nadzornog odbora, ali i donijeli niz odluka za funkcionisanje kluba u narednom periodu.

Edin Cernica, predsjednik Skupštine FK Željezničar, jedan je od onih, koji se prvenstveno prihvatio zahtjevne zadaće u jednom teškom periodu za ekipu iz Bulevara Ivice Osima, kada je preuzeo “vruć krompir” u svoje ruke i postao predsjednik Skupštine klluba. Cernica je vjerovatno i najpozvaniji da priča o svemu što se dešavalo tokom skupštine, odlukama koje su donesene, planovima za budućnost kluba, kao i da pojasni neke od odluka koje su donesene, a za koje su kako je rečeno jednoglasno glasali članovi Skupštine kluba.  Upravo sva gore navedena pitanja smo mu postavili 

Prije svega koliko ste zadovoljni odnosom delegata u Skupštini prema dnevnom redu i obavezama koje delegati imaju u najvišem organu kluba? Poznato je da se znalo dešavati da pojedini delegati (ne odnosi se direktno na FK Željezničar) često olako shvataju sjednicu skupštine, zanemarujući činjenicu da je to najviši organ kluba.

– Skupština „FK Željezničar“ Sarajevo prema našem Statutu kao najvišem aktu Kluba broji 54 člana i kako i sami rekoste, predstavlja najviši organ upravljanja u Klubu, a delegati se biraju na osnovu javnog poziva gdje članovi Kluba svoja prava u Klubu ostvaruju kroz biranje i predlaganje delegata, rekao je Cernica na početku razgovora i nastavio:

– U ovom sazivu Skupštine prvi put su formirane i radne grupe gdje su svi delegati raspoređeni u jednu od četiri radne grupe za: administraciju, infrastrukturu, prvi tim i omladinsku školu. Ove radne grupe formirane su za najvažnije segmente u funkcionisanju Kluba, kao pomoć izvršnim organima, prvenstveno Upravnom odboru, Direktoru i administraciji. Koji je značaj i uloga Skupštine možda najbolje govori podatak da je i prethodni i aktuelni Upravni i Nadzorni odbor i njihovi predsjednici prvobitno bili delegati u Skupštini. Sjednice Skupštine se održavaju mnogo češće od prakse da se to radi jednom godišnje, a delegati koji neopravdano ne prisustvuju na dvije sjednice budu razrješeni. Također, pored zvaničnih sjednica, redovno organizujemo i neformalne sastanke na kojima sve članove informišemo o najaktuelnijim dešavanjima u klubu. Sve u svemu, siguran sam da je ovo vrlo aktivan saziv skupštine.

FK Željezničar je dobio novi Upravni odbor i novog predsjednika. Koliko ste zadovoljni izborom g. Tanovića na mjesto prvog čovjeka kluba? Vidimo i nova imena u upravi kluba, koje su njihove obaveze konkretno, pored toga što će djelovati kao tim sa ostalim članovima uprave?

– Gospodin Tanović je u prethodnom sazivu Upravnog odbora bio podpredsjednik Upravnog odbora, prije toga i delegat u Skupštini Kluba, a sada je jednoglasno izabran za predsjednika Upravnog odbora. Prema našem Statutu, predsjednik Upravnog odbora predlaže članove Upravnog odbora, a Skupština ih imenuje, što znači da se radi o timu koji je okupio g. Tanović. Dio članova Upravnog odbora je bio i u ranijem sazivu, a sada imamo i nova lica i nadam se da će ta kombinacija dati novu vrijednost u radu Upravnog odbora u narednom periodu. Upravni odbor prema našem Statutu upravlja Klubom i imovinom Kluba, određuje broj profesionalnih fudbalera te donosi odluke o zaključivanju i raskidu ugovora sa fudbalerima i trenerima, određuje cijenu ulaznica, visinu članarine i slično.

Koliko ste zadovoljni izvještajima koje su podnijeli predstavnici Upravnog i Nadzornog odbora FK Željezničar?

– Izvještaji koje su podnijeli Upravni i Nadzorni odbor jednoglasno su usvojeni od strane delegata u Skupštini. Ono što je možda bitno istaći jeste da su predsjednici Upravnog i Nadzornog odbora g. Kovačević i g. Pašić i pored ranije podnešenih ostavki došli na sjednicu Skupštine i prezentovali izvještaje organa kojima su rukovodili u prethodnom periodu, što u ranijem periodu i nije baš često bio slučaj. Ta činjenica je po mom mišljenju za svaku pohvalu.

U odnosu na prethodnu sjednicu i izvještaj Upravnog odbora, možete li napraviti paralelu kako klub stoji finansijski danas i kakve su projekcije za narednu godinu.

– “FK Željezničar” Sarajevo danas finansijski stoji mnogo bolje nego što je to bio slučaj u 2022. i 2021. godini. Ovo se najviše odnosi na trend smanjenja dugova, prvenstveno poreskih, koji bitno opterećuje svakodnevno funkcionisanje Kluba, a o čemu smo javnost i naše članstvo kontinuirano izvještavali. Što se tiče konkretnijih podataka, planova i projekcija predlažem da se za više informacija obratite g. Tanoviću kao predsjedniku Upravnog odbora. 

Saopšteno je da je doneseno nekoliko odluka o funkcionisanju kluba u narednom periodu.   

Pominje se formiranje radne grupe na čelu sa bivšim fudbalerom i funkcionerom kluba g. Almirom Gredićem, koja bi se bavila pitanjem strateškog partnerstva u nekoliko segmenata. Da li nam možete reći koliko će članova imati i ko će činiti tu grupu pored g. Gredića? Da li je njihov angažman poput članova skupštine i UO na volonterskoj bazi?

– Skupština „FK Željezničar“ Sarajevo je u ovom sazivu donijela Strategiju upravljanja Klubom za period 2022-2026. godina koja podrazumijeva uspostavu strateškog partnerstva na dugoročnom principu bez privatizacije kluba ili prodaje bilo kakve imovine. S tim u vezi na zadnjoj sjednici Skupštine usvojen je i nacrt javnog poziva za iskazivanje interesa za uspostavljanje saradnje sa našim Klubom čiji predmet jeste kako ulaganje i upravljanje našom nepokretnom imovinom tako i upravljanje sportskim operacijama, sa rokom objave ne dužim od 60 dana. Zajedno sa ovim Skupština je usvojila i zaključak da se formira Radna grupa koja će voditi postupak po javnom pozivu, a koju će u najvećoj mjeri činiti ljudi koji trenutno nisu dio struktura Kluba. Konačna imena ljudi koji će činiti tu Radnu grupu još uvijek nisu poznata, a g. Gredić kao naš bivši igrač i bivši predsjednik Upravnog odbora svakako je na samom vrhu naših želja. Odluka o naknadi za članove ove Radne grupe još uvijek nije donesena, ali je na samoj sjednici Skupštine preovladalo razmišljenje delegata da radi objektivnosti i profesionalnosti samog postupka, članovima Radne grupe, u slučaju pozitivnog ishoda kompletnog postupka i uspostave strateškog partnerstva, treba pripasti određena naknada.

Prezentovana su dva modela Javnog poziva za strateško partnerstvo. Da li nam možete otkriti o čemu se radi? Ako nam ne možete reći o tome koje su razlike između dva poziva?

– Pored nacrta javnog poziva koji sam pomenuo u prethodnom pitanju na samoj sjednici Skupštine prezentovan je i prijedlog Upravnog odbora o aktivaciji naše imovine koji je kao proces nezavisan od javnog poziva dobio našu većinsku podršku i data je saglasnost Upravnom odboru da dalje radi na tom planu.

I prije se raspravljalo o modelu koji je trebao biti prezentiran javnosti, ali se nije desio. Da li su ova dva modela dodatno usavršeni prijedlog ili se radi o drugačijem vidu poziva u odnosu na onaj od ranije?

– Ne bih se složio da model nije prezentovan javnosti, jer je nakon sjednice Skupštine iz februara prošle godine na kojoj je donesena pomenuta Strategija koja predviđa uspostavu strateškog partnerstva održana press konferencija na kojoj je bio veliki broj novinara i na kojoj je rukovodstvo Kluba odgovaralo na sva pitanja. Novi javni poziv će biti konkretniji u odnosu na onaj iz 2021. godine i po istom će se moći javiti zainteresovani posebno za infrastrukturu i upravljanje imovinom, a posebno za sportski segment i sportske operacije.

Da li će u slučaju usvajanja biti potrebna promjena statuta kluba ili će poziv biti usaglašen sa postojećim statutom? S obzirom na to da znamo sa kakvim se problemima svi susreću tokom ovakvih razgovora i pregovora, a i konačnih dogovora.

– Mislim da je za sada isuviše rano govoriti o izmjenama Statuta, a one ako se i dese moraju biti usklađene sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u FBiH. Ono što je nesporno jeste činjenica da je nepostojanje zakona o sportu u FBiH ili nekog sličnog zakona otežavajuća okolnost za investiranje u sport i ulazak privatnog kapitala. Međutim, moram istaći da rješenja koja će biti ponuđena kroz Javni poziv omogućavaju investiranje kako u infrastrukturne poduhvate, tako i u sportske operacije Kluba, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. Svjesni smo da se, nažalost, u našoj zemlji zakonska rješenja u oblasti sporta čekaju dugi niz godina i smatram da bi bilo pogrešno čekati na te izmjene (koje možda nikad ne dođu) kako bi se reformiralo stanje u Klubu. Upravo zbog toga smo u Klubu u proteklom periodu, a slobodno mogu reći od prvog dana mandata ovog saziva Skupštine, tragali za rješenjem reforme upravljanja Klubom i imovinom Kluba u odnosu na postojeća zakonska rješenja i mislim da smo uspjeli naći adekvatna rješenja koja će omogućiti komercijalizaciju potencijala koji FK Željezničar ima. Skupština Kluba je nizom odluka pokazala da je svjesna nužne reforme i posljednje odluke potvrđuju ovaj stav i daju nam pravo da se nadamo ozbiljnijim pomacima u narednom periodu.

Da li postoji neko sa kim se razgovaralo o strateškom partnerstvu u budućnosti i da li postoje indicije da bi se saradnja sa Saudijskim ministarstvom za sport mogla dodatno produbiti? Ovo je tema o kojoj se špekuliše od samog imenovanja novog trenera i stručnog štaba.

– Trenutno Klub ne vodi nikakve razgovore sa bilo kojim potencijalnim partnerom jer smo čekali usvajanje javnog poziva. Što se tiče saradnje sa Saudijskim ministarstvom za sport radi se o čisto poslovno-tehničkoj saradnji kako je i ranije komunicirano iz Kluba od strane nadležnih organa. Da li će ova saradnja prerasti u neki ozbiljniji oblik kao što je strateško partnerstvo ostaje da se vidi.

Donesena je odluka o nastavku aktivnosti oko izgradnje južne tribine stadiona Grbaviac. Možete li nam reći koje su konkretne aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu, a inicirane su na prethodnoj skupštini kluba?

– Skupština je prema Statutu nadležna da na prijedlog Upravnog odbora donese odluku o svim pitanjima koja se tiču projektovanja i izgradnje stadiona i prateće infrastrukture. U tom kontekstu, Upravni odbor je izvijestio Skupštinu da za južnu tribinu, nakon što smo dobili urbanističku suglasnost, vrlo brzo očekujemo i građevinsku dozvolu nakon čega bi pristupili izgradnji. Mi u Klubu sa nestrpljenjem očekujemo ovaj projekat jer svi znamo šta našim navijačima znači južna tribina.


sport1.oslobodjenje.ba