Drakonska kazna za Sarajevo: Dužni platiti Leotaru basnoslovnu cifru

FK Sarajevo odlukom Disciplinske komisije N/FS BiH dužan je Leotaru uplatiti gotovo 40.000 KM.

Razlog za to su ubačene baklje sa tribine na kojoj su bili navijači Sarajeva, a koje su izazvale oštećenja na atletskoj stazi stadiona Police.

Odluku komisije prenosimo u potpunosti.

1. Obavezuje se FK ‘Sarajevo’ Sarajevo da FK ‘Leotar’ Trebinje na osnovu člana 117. a u vezi sa članom 111. stavom 2. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, isplati finansijska potraživanja u iznosu od 38.725,00 KM (slovima: tridesetosamhiljadasedamstotinadvadesetpet i 00/100 KM), zbog nastale štete (oštećenja certifikovane atletske staze) počinjene od strane navijača FK ‘Sarajevo’ Sarajevo, koji su bili smješteni na sjevernoj tribini stadiona ‘Police”, a koji prekršaj je počinjen na utakmici 26. kola m:tel Premijer lige BiH, sezona 2022/23., između FK ‘Leotar’ Trebinje – FK ‘Sarajevo’ Sarajevo, koja je odigrana dana 15.04.2023. godine na stadionu „Police’ u Trebinju.

2. Obavezuje se FK ‘Sarajevo’ Sarajevo, da na osnovu člana 115. stava 2. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, a u vezi sa članom 2. stavom 1. tačkom b) alinejom 4. Odluke Izvršnog odbora NS/FS BiH, broj: 02-3025-5d/21 od 28.08.2021. godine, FK ‘Leotar‘ Trebinje isplati troškove postupka u iznosu od 1.000,00 (slovima: jednehiljade) KM, na ime takse za rješavanje podnesaka kluba u prvom stepenu pred Disciplinskom komisijom NS/FS BiH.

3. Ukoliko FK ‘Sarajevo’ Sarajevo, ne isplati iznose navedene u tačkama 1. i 2. ove Odluke imenovanom klubu i ne dostavi dokaz o uplati u Službu za takmičenje i suđenje NS/FS BiH, do 14.07.2023. godine, FK ‘Sarajevo’ Sarajevo će biti SUSPENDOVAN, od odigravanja narednih prvenstvenih i kup utakmica, stoji u odluci komisije.

Ovo je do sada najveća kazna koja je izrečena nekom od klubova zbog ponašanja navijača, pa je apsolutno nejasno kakva su oštećenja napravljena na stazi.


sport1.oslobodjenje.ba